Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zapraszamy do współtworzenia zasobów słownika!

Aby skutecznie rozmawiać z towarzystwem ubezpieczeniowym, prawnikiem lub agentem, powinniśmy znać podstawowe pojęcia związane z tematem. Udostępniamy Ci Nasz słownik.

Jeżeli istnieje jakiekolwiek pojęcie, które pozostaje dla Ciebie niejasne i nie zostało zamieszczone na tej stronie – poinformuj nas o tym przez formularz kontaktowy! Zaktualizujemy słownik, a Ty pomożesz nie tylko sobie.

Chcę dodać nowe pojęcie!
Klauzule abuzywne

Klauzula abuzywna (innymi słowy: niedozwolona) to postanowienie umowy zawieranej z konsumentem, które kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy.

Definicja legalna klauzuli abuzywnej została zawarta w art. 385 kodeksu cywilnego.

Jako klauzule niedozwolone potraktowane zostały zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych w produktach stukturyzowanych oraz unit-linked, oferowanych przez m.in.: TU AEGON, TU Skandia, TU AXA, TU Europa, TU Open Life, TU Allianz, TU Generali.

 

Unit-linked

Polisa unit-linked to produkt czysto inwestycyjny, w teorii wykorzystujący korzyści jakie daje formuła prawna ubezpieczenia.

Oferując polisy tego typu towarzystwa umożliwiają klientowi gromadzenie oszczędności w indywidualnie utworzonym przez niego portfelu, składającym się z różnych funduszy inwestycyjnych, prowadzonych przez niezależne od oferującego zewnętrzne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zaletą rozwiązań tego typu jest możliwość planowania spadkowego (poprzez bezpośrednie wskazanie beneficjentów polisy) oraz optymalizacji podatkowej dzięki konstrukcji UFK – Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Wadą konstrukcji UFK jest natomiast fakt, że zdecydowana większość Towarzystw Ubezpieczeniowych wykorzystuje (lub wykorzystywała) tę konstrukcję w celu zwiększenia opłat związanych z zakupem i prowadzeniem jednostek TFI. W większości przypadków towarzystwo oferujące polisę UL (unit-linked) pobiera od klienta szereg dodatkowych opłat, które powodują znacznie niższą rentowność tego typu rozwiązań w stosunku do inwestycji w „czyste” fundusze.

 

Produkt strukturyzowany

Produkt strukturyzowany to instrument inwestycyjny zwykle składający się z dwóch części: bezpiecznej i „spekulacyjnej”. Większa część wpłaconych przez klientów środków, np. 80 czy 90 proc., powinna być inwestowana w bezpieczne instrumenty, np. obligacje. Ta część w teorii odpowiada za ochronę kapitału. Na ewentualne dodatkowe zyski pracuje druga część, wbudowany tzw. instrument pochodny, najczęściej w formie opcji. Opcja jest swego rodzaju zakładem o to, jak w przyszłości zachowa się tzw. instrument bazowy. Może nim być indeks giełdowy lub kilka indeksów, akcje spółek, fundusze inwestycyjne, waluty czy surowce.