Aneksy do umów – dobre czy złe?

Aneksy do umów – dobre czy złe?

Zgodnie z treścią zobowiązania z dnia 15.05.2016 (szczegóły) Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpocznie przesyłanie aneksów dotyczących zwiększenia wartości wykupu w obowiązujących umowach (czyli zmniejszenia opłat likwidacyjnych). W przypadku...