Zgodnie z treścią zobowiązania z dnia 15.05.2016 (szczegóły) Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpocznie przesyłanie aneksów dotyczących zwiększenia wartości wykupu w obowiązujących umowach (czyli zmniejszenia opłat likwidacyjnych).

W przypadku polis ze składką regularną, po podpisaniu przez Klienta wspomnianego aneksu opłaty likwidacyjne mają być nie wyższe niż 29% wartości umowy oraz  maleć w kolejnych latach o 1 lub 2 %. To wciąż wysokie stawki, jednak nieco niższe od zapisanych w starych regulaminach polis Skandia (nawet 99% wartości rachunku polisy!).

Należy pamiętać, że wartość umowy to dość nieprecyzyjne określenie, czego najlepszym dowodem jest zastosowany przez Generali mechanizm naliczania nowej, „lepszej” opłaty, działający w następujący sposób. Generali wypuści Klienta z 5% opłatą likwidacyjną, co brzmi dość atrakcyjnie, zwłaszcza, że rzeczywisty roczny koszt utrzymania tego typu polis oscyluje wokół 3-7%, ale… 5% zostanie naliczone od wartości umowy, która według Generali (i ich aneksu) nie oznacza wartości rachunku Klienta w danym dniu, a sumę wszystkich należnych z tytułu umowy składek – nawet tych przyszłych.

Przykład:

Jeżeli podpisaliśmy umowę z Generali na 1000,00 zł składki miesięcznej na okres 10 lat, to po pięciu latach pomijając kwestię zysku/straty mamy na rachunku 60 000,00 zł. Podejmujemy decyzję o rezygnacji z umowy. Po zastosowaniu się do zobowiązań złożonych przed UOKiK, Generali, w przypadku rezygnacji z umowy, ma naliczyć 5% opłatę likwidacyjną.

Intuicyjnie opłata powinna wynieść: 5% x 60 000,00 zł, czyli 3 000,00 zł, w praktyce jednak, zgodnie z proponowanym przez Generali aneksem opłata zostanie naliczona wg następującego schematu:

5% x *1000,00 zł x 12 miesięcy x 10 lat) = 5% x 120 000,00 zł, wyniesie więc: 6 000,00 zł

Warto zwrócić uwagę na ten „drobiazg”, gdyż w jego rezultacie opłata może okazać się nawet 10-krotnie wyższa niż wydawało nam się to w dniu podpisania aneksu!

Poniżej prezentujemy list, który Klienci TU Skandia otrzymają wraz z aneksem, niebawem:

List z aneksem od Skandia

Na chwilę obecną nie mieliśmy jeszcze okazji by zobaczyć treść samego aneksu i to, jak zdefiniowano „Wartość Umowy”. Jeśli otrzymaliście Państwo aneks od Skandia prosimy o przesłanie wzoru do nas! (e-mail: kontak@odpolisowani.org lub przez zakładkę kontakt)

Podsumowując, jeżeli w aneksie od Skandia wartość umowy zostanie potraktowana tak jak w przypadku Generali, to rezygnacja np. w 6 roku będzie oznaczała, że Skandia naliczy 23% (29%-6 x 1%) lub 17% (29% – 6 x 2%) od wartości całej umowy (a większość produktów ze składką regularną Skandia to min. 15 letnie umowy).

Rezultat dla składki 1000,00 zł miesięcznie będzie następujący:

  1. wariant z 23% opłatą: 23% x 180 000,00 zł (12 miesięcy x 15 lat x 1000,00zł) = 41 400,00 zł

Co oznacza, że rzeczywista opłata pobrana przez TU Skandia (rozumiana jako % wartości rachunku na dzień rezygnacji) w 6 roku wyniesie:

41 400,00 zł / 72 000,00 zł (12 miesięcy x 6 lat x 1000,00zł) = 57,5 %!

lub w mniej pesymistycznym wariancie:

2. wariant z 17% opłatą: 17% x 180 000,00 zł (12 miesięcy x 15 lat x 1000,00zł) = 30 600,00 zł

30 600,00 zł/72 000,00 zł (j/w) = 42,5 %!

Wygląda na to, że pomimo działań UOKiK i uzyskanego porozumienia efekt dla konsumenta nadal jest negatywny. Osiągnięto rezultat w postaci nieznacznego zmniejszenia tabeli nieracjonalnie wysokich opłat likwidacyjnych.

Dlatego właśnie powstała nasza inicjatywa: Odpolisowani.org – od jesieni 2014 roku konsekwentnie prowadzimy działania, które umożliwiają naszym Klientom odzyskanie nawet 100% środków wpłaconych na rzecz Ubezpieczycieli z tytułu różnego rodzaju polis inwestycyjnych, m.in. Towarzystw Ubezpieczeniowych: Skandia i Generali.

Jeżeli posiadasz aktywną polisę i chcesz dokonać wykupu – napisz do Nas, pomożemy Ci, pobieramy opłatę tylko w przypadku sukcesu (gdy już odzyskasz pieniądze)!

Jeżeli Twoja polisa jest już zamknięta (umowa rozwiązana na wniosek Klienta, umowa rozwiązana w wyniku zaprzestania wpłat) to również możesz odzyskać pieniądze, które pobrano w ramach tzw. opłaty likwidacyjnej – napisz do Nas, w tym wypadku również pobieramy opłatę wyłącznie w przypadku sukcesu (gdy już odzyskasz pieniądze)!